زانویی جوشی پلی اتیلنی

*نوع مصرف در صنايع : آب  وفاضلاب، گاز و تاسیسات
*مشخصات، طراحی مدل ومواد: ابعاداتصالات مطابق با استاندارد Din16963 - زانویی جوشی پلی اتیلنی Part1 - تست بازرسی مطابق با استاندارد 14427 سازمان ملی استاندارد ایران - ساخته شده از مواد
پلی اتیلن PE100 و PE80
*محدوده کاربرد و کارکرد: محدوده فشار کاری تا فشار 20bar - بطور میانگین 50 سال کارکرد در دمای محیط

 

 

Zanoo