رینگ فلزی C150

*نوع مصرف در صنايع: آب و فاضلاب، گاز وتاسیسات.

*مشخصات، طراحی مدل ومواد: ابعاد واندازه رینگ های فلزی مطابق با استاندارد C150 آلمان - تست بازرسی جهت تحمل فشار و ایجادآب بندی لازم در فشار مورد تست مطابق با تست اتصالات جوشی موجود دراستاندارد 14427 سازمان ملی استاندارد ایران 

*محدوده کاربرد وکارکرد: محدوده کاربرد و فشار کاری رینگهای فلزی از حداقل فشار تا فشار 25bar و شامل کارکرد وطول عمر کمتری نسبت به رینگ های پلی اتیلنی می باشد.

*معايب رينگهای پلی اتيلنی نسبت به رينگهای فلزی: ضخامت رینگهای پلی اتیلنی نسبت به رینگهای فلزی در شرایط برابر بیشتر بوده و در نتیجه تامین آن شامل هزینه بالاتری میگردد.

 

 

RingFeleziC150