دستگاه میکروسکوپ
MICROSCOPE

مشخصات دستگاه میکروسکوپ:
مدل : XSZ-107T
عنوان : دستورالعمل کار با میکروسکوپ
ابتدا دوشاخه دستگاه را به برق بزنید. پس از روشن کردن دستگاه ،شدت نور دستگاه را با استفاده از غلتک گردان زیرین دستگاه که در سمت راست قرار دارد تنظیم کنید. میزان بزرگنمایی مورد نیاز را با انتخاب لنزهای زیر چشمی( 4X, 100X,40X,10X) تنظیم کرده ولامل را روی صفحه نگهدارنده قراردهید. برای حرکت دادن لامل زیر چشمی ، از اهرم زیرین صفحه که بصورت عمودی قرار گرفته است استفاده نمایید. چنانچه وضوح تصویر کامل گردد ، از غلتک مشکی بزرگ روی بدنه که به صورت افقی قرارگرفته است ، کمک بگیرید.برای مشاهده تصویر واسکن آن روی کامپیوتر، از پرت تعبیه شده برروی چشمی بالای دستگاه بهره گرفته وآن را با کابل مخصوص به کامپیوتر متصل نموده وبا نرم افزار دستگاه از تصویر عکس بگیرید.جهت هم مرکز شدن کانونی های چشمی می توان آنهارا در جهت محیطی حرکت داد.

شرایط نگهداری دستگاه
* بعد از هر بار استفاده از دستگاه و اتمام کار ، دستگاه را خاموش کرده و از برق بکشید.
* پس از پایان یافتن تست، برای جلوگیری نمودن از کثیف شدن لنزها باید روی میکروسکوپ را با کاور مربوطه بپوشانید.
* برای پاک کردن لنزها از دستمال نرم استفاده نمایید.